Big data zetten verzekeraars nog niet aan het rekenen

Verzekeraars weten zich nog geen raad met nieuwe technologie en big data. Waar die in andere sectoren met een opmars bezig zijn, blijven Nederlandse verzekeraars nog achter. Zo is het vernuftig kastje in de auto om het rijgedrag van automobilisten te meten inmiddels een leuke gimmick en verzamelen in woningen slimme thermostaten al veel data over het gedrag van huiseigenaren. Maar met alle rijke data die dit oplevert, komen verzekeraars vooralsnog niet veel verder. Het is hoog tijd dat hierin verandering komt. Want alleen diegene die nieuwe technologie, analyse en big data goed weet te benutten, zal een voorsprong houden op de concurrentie.

Big data … en nu?

Waar die in andere sectoren met een opmars bezig zijn, blijven Nederlandse verzekeraars nog achter

Om bij het voorbeeld van de autoverzekering te blijven: het kastje in de auto of de smartphone meet tegenwoordig meer dan alleen afstanden of wanneer de motor aan en uit wordt gezet. De sensoren meten bijvoorbeeld ook tot in detail het remgedrag van de bestuurder en de weersomstandigheden tijdens het rijden. Wanneer remt hij of zij en wanneer wordt geschakeld: voor, in of na de bocht? Houdt de bestuurder rekening met filevorming of regenachtig weer? Op basis van deze informatie zouden risico’s bijna real time veel nauwkeuriger en meer gedifferentieerd in kaart gebracht kunnen worden dan nu het geval is.

In Amerika testen, meten én vooral analyseren verzekeraars al een tijdje met ‘Telematica’, toepassingen die ontstaan uit de combinatie van telecommunicatie en dataverzameling. De verzekeraar die deze nieuwe analyses combineert met de meer traditionele meetinstrumenten, heeft een voorsprong op degene die nog enkel gebruik maakt van de traditionele technieken op basis van    risicofactoren als leeftijd en postcode.

Investeer in tooling, technieken en vooral slimme mensen

In Nederland zijn we nog niet zo ver, al staat het thema ‘data’ wel hoog op de agenda in de bestuurskamer en de IT-afdelingen. Concreet is het echter nog niet en dat is zonde, want zoals blijkt uit Amerikaans voorbeeld, hebben de nieuwe analytische methoden een aantal grote voordelen.

Met de juiste analytische methoden kunnen verzekeraars hun klanten beter bedienen. Iemand die twintig keer stopt voor een oranje licht, zal dit de eenentwintigste keer waarschijnlijk ook doen. Risico’s van rijgedrag worden hiermee completer, eerder en op individualistisch niveau in kaart gebracht en doorberekend in de hoogte van premies. De verzekeraar kan hiermee bijvoorbeeld goedkopere producten aanbieden en zullen zich meer kunnen richten op specifieke klantgroepen. De crux is dat verzekeraars niet kunnen achterblijven, omdat anders andere bedrijven er met de buit vandoor kunnen gaan. Bijvoorbeeld autoproducenten of bedrijven die wel in staat zijn de uitdagende kloof te dichten tussen dataverzameling en betekenisvolle analyses, zoals Google of Amazon. Deze laatste categorie bedrijven zijn op het gebied van big data en analytische toepassingen al veel verder en kunnen al wel de juiste sommen maken op basis van de nieuwste technologie. De stap die hierop ongetwijfeld volgt is een verzekeringsproduct ontwikkelen waarmee zij zich als nieuwe concurrent op de markt aanbieden. Kortom, het is tijd om hiermee aan de slag te gaan. De vraag is niet óf er nieuwe vormen van verzekeringsproducten komen, maar wannéér en door wie.


 

Peter HoogveldPeter Hoogveld is Sales en Practice Leader P&C in Nederland. Samen met zijn collega’s adviseert hij in de Europese markt (schade) verzekeraars over risicomanagement en software oplossingen op diverse terreinen zoals kapitaalmodellering, reservering en portefeuillemanagement. Peter is gespecialiseerd in pricing en is betrokken bij veel innovatieve ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld prijs-optimalisatie en het verkorten van time-to-market.

Categories: Analytics, Auto, Financial Services, Nederlands, Verzekeraars | Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *