Tag Archives: risicohouding

Toetsing risicohouding ondoenlijk? Zeker niet. Voorstellen voor een robuuste formulering van de risicohouding

risicohouding

In 2015 hebben pensioenfondsen op grond van het aangepaste financieel toetsingskader hun risicohouding vastgesteld. Nu, bijna drie jaar later, komt voor veel fondsen de herijking van die risicohouding aan de orde. Op dat moment behoren ook de bijbehorende beleidsuitgangspunten opnieuw … Continue reading →